ART DIRECTOR VERSUS CREATIVE DIRECTOR | SKVOT
Skvot Mag

Art director versus Creative director

Určitě si, jako většina z nás, říkáš, kdo je art director a jak se vlastně liší od pozice creative director, viď?

Art director versus Creative director
card-photo

Gabriela Kokešová

SKVOT Copywriter

24. listopadu 2022 KREATIVITA Článek

Určitě si, jako většina z nás, říkáš, kdo je art director a jak se vlastně liší od pozice creative director, viď? No jasně. V tom, jaký je mezi těmito dvěma pozicemi rozdíl, se orientuje málokdo. Takže se na to pojďme podívat. 

 

Yes, na obou pozicích budeš potřebovat kreativitu. Takhle – bez kreativity se v tomhle odvětví prostě nehneš, it is what it is, ale no surprise. Takže, první bod splňuješ, kreativita je tvoje druhé jméno, ale co dál? 

First things first: ART DIRECTOR 

Art director, hezky česky umělecký ředitel, je člověk, který má na starosti oddělení designu, zejména grafiky a tzv. UXáky, kteří se starají o funkčnost webových stránek. Art director tedy odpovídá za krásu webových stránek. Obecně ho můžeme charakterizovat jako toho človíčka, který má na starosti uměleckou stránku projektu. Mezi jeho kompetence spadá výběr vhodných autorů a koncepce díla či dané práce. Nejčastěji se tato pozice objevuje v reklamních agenturách. 

Second things second: CREATIVE DIRECTOR 

Creative director, hezky česky kreativní ředitel, je člověk, který dělá ta nejdůležitější rozhodnutí, co se všech kreativních aktivit týče. Určuje tedy kreativní vizi značky a rozhoduje o finální podobě reklamy, loga, události atd. Role kreativního ředitele je ve všech zábavních a uměleckých odvětvích role klíčová. Bez dobrého kreativního ředitele se projekt nehne. Spíš možná ani nevznikne. Kreativní ředitel totiž tzv. hlídá dobré nápady svého týmu a podporuje kreativitu členů svého týmu. Více se o kreativním řediteli dočteš v našem článku

What’s the difference? 

Tak co, jaký je mezi nimi rozdíl? Ve výsledku je to celkem jednoduché. Umělecký ředitel se zodpovídá kreativnímu řediteli, kreativní ředitel je totiž vyšší pozice. To znamená, že bere více peněz, ale také má více práce. A vypracovat se na tuhle pozici nějaký čas trvá. Ale neboj, ani umělecký ředitel nebere málo peněz. Ředitelské pozice jsou vždy dobře placené, ale o tom jindy. Ještě si role obou ředitelů trochu přibližme.  

Zatímco kreativní ředitel vyvíjí celý koncept projektu, umělecký ředitel se soustředí na jeho vizuální stránku. Celý projekt musí „vyhezkat“ tak, aby se nasytil i ten největší šťoural. Musí přemýšlet nad tím, aby vizuál diváka / zákazníka / čtenáře zaujal a aby ho ideálně přiměl k nějaké akci. Zároveň musí myslet na nadčasovost. Udělat skvělou grafiku, která ale bude za pár měsíců out, není ten nejlepší a nejchytřejší plán. 

Oba ředitelé mají pod sebou svůj tým, kterému velí a kterému delegují úkoly. Ano, být kreativní a zároveň vést lidi není zrovna (lehká) sranda. 

Kreativita, kreativita, kreativita 

Ačkoliv se Art director spoléhá zejména na svůj umělecký um, bez kreativity ani nevyběhne ze startu. Kreativní ředitel přichází se skvělým konceptem, ale je to právě umělecký ředitel, kdo dává projektu konkrétní vizuální podobu. Tím pomáhá kreativnímu řediteli dělat a posouvat jím sestavenou a vymyšlenou kampaň. Nebo spíš (s)plnit úkoly. Je proto nadmíru jasné, že oba ředitelé, Art & Creative, musejí pracovat v souladu. Musejí fungovat v ukázkovém symbiotickém vztahu, kdy jsou pro sebe vzájemně velmi přínosní. Myslí na sebe, jdou si vzájemně vstříc, dávají si konstruktivní kritiku. Ani jeden nemá roli pouhého rozdavače úkolů – úkoly také sami plní. Mezi jejich další kompetence a dovednosti pak patří orientace v trendech, umění pracovat s analýzou, chápání statistik a umění tyto statistiky a analýzy vyhodnocovat. Každý ředitel oplývá svým know-how, o které se nejspíš nepodělí. 

Navíc se tady opět setkáváme s tím, že kreativita je čistě založená na subjektivitě. Ne vždy se zavděčíš, ne vždy bude mít klient stejný názor jako ty. 

A navíc – pro člověka, který stojí v čele kreativního týmu (a teď je jedno, o jaký obor se zrovna jedná), je důležité, umět svůj projekt / názor / úhel pohledu prodat. Nebo spíš prezentovat tak, abyste si s klientem nakonec plácli.