JAK PRACOVAT S MŘÍŽKOU JAKO ILUSTRÁTOR | SKVOT
Skvot Mag

JAK PRACOVAT S MŘÍŽKOU JAKO ILUSTRÁTOR

Co je to mřížka a jak ti pomůže při rozkladu obrázku na detaily.

JAK PRACOVAT S MŘÍŽKOU JAKO ILUSTRÁTOR
card-photo

ALONA LOGVINOVA

SKVOT Copywriter

6. června 2023 UMĚNÍ Článek

Téměř každý začínající ilustrátor trpí nepřesností svých obrázků – a neví, jak tuto dovednost zlepšit a naučit se kreslit realisticky. Právě zde se může hodit metoda mřížky.

Povíme si o podstatě této metody, jejich výhodách a nevýhodách, o nezjevných způsobech jejího použití a rozebereme si celý průběh práce s ní krok za krokem.

 

Metoda mřížky a její vlastnosti 

Ilustrátoři se často setkávají s úkolem přenést obrázek do většího měřítka nebo dostat jeho přesnou kopii na jiné plátno. A bylo by skvělé, kdyby sis si tento úkol mohl*a usnadnit – a mřížka ti s tím pomůže.

Název nástroje mluví sám za sebe: jeho smyslem je práce s mřížkou nanesenou na obrázek. Díky tomu získáš obrázek rozdělený na několik částí, s nimiž se mnohem lépe pracuje – místo toho, aby ses soustředil*a na celý obrázek, můžeš si vybrat menší oblasti, na kterých budeš pracovat.

Proces práce s mřížkou je rozdělen do následujících fází:

#1 Vyber fotografii nebo obrázek, který chceš zkopírovat/zvětšit. Obrázek budeš reprodukovat, proto musí být kvalitní, aby byly dobře vidět detaily. Obvykle to bývá digitální obrázek nebo fyzický obrázek na papíře. 

#2 Urči měřítko a poměr obrázku k plátnu. Tvým úkolem je získat pracovní plátno, které bude proporčně odpovídat referenčnímu obrázku. Jejich poměr by tedy měl být stejný a v následujících fázích by měly mít čáry mřížky stejný počet a vzdálenost mezi sebou.

Při práci s měřítkem se setkáváme s poměrem 1 : 1. Pokud chceš obrázek zvětšit, musíš vytvořit poměr a vypočítat požadovaný formát. Například obrázek o rozměrech 50 × 75 cm lze na základě poměru převést na formát 100 × 150 cm.

#3 Vyber počet bloků a jejich velikost. Čím více bloků vytvoříš, tím detailněji můžeš s obrázkem pracovat, ale proces bude trvat déle. Menší počet tě naopak donutí pracovat s obecnějšími oblastmi. V této fázi vycházej ze složitosti obrázku. 

Velikost bloků se může lišit v závislosti na velikosti obrázku. Jednoduše změř jeho parametry a rozděl jej na stejné obdélníky podle měřítka a poměru. Například obrázek níže měří 107 × 120 cm a počet vybraných bloků je 4 × 4. Rozměry jednoho bloku pak jsou 26,8 × 35 cm na základě rozměrů plátna.

#4 Vytvoř mřížku. To lze provést v Illustratoru nebo Photoshopu pomocí speciálního nástroje Mřížka nebo tradiční metodou – tužkou a pravítkem. K tomu stačí při výběru bloků spojit serify získanými v předchozím kroku. Pro větší pohodlí můžeš každý obdélník označit konkrétním písmenem a číslem.

#5 Překresli obsah každého referenčního čtverce do nové mřížky. Nyní můžeš pomocí mřížky nakreslit detaily obrázku tak, že se zaměříš na malé, definované oblasti. Zaměř se na tvary, světlo a stín a význam jednotlivých oblastí, místo aby ses soustředil*a na celkový obraz.

K čemu můžeš potřebovat mřížku

Mřížka vypadá jako docela náročná technika, ale ve skutečnosti velmi usnadňuje práci – a obecně pomáhá ilustrátorům pracovat rychleji. Tady je důvod:

#1 Mřížka umožňuje přenést obrázek z jednoho plátna na druhé se změnou měřítka a zachováním poměru v libovolném stylu. 

#2 Mřížka zlepšuje dovednost přesnosti – pomáhá dodržovat proporce na základě kontrolních bodů, které se zase nacházejí na mřížce. Pomocí těchto bodů lze snadno sledovat umístění čar a tvarů na referenčním obrázku. Cílem je kopírovat obrázek co nejpřesněji.

V budoucnu bude snazší vnímat tyto parametry při ruční práci a bez mřížky. To je neméně důležitý přínos, pro který můžeš tuto metodu vyzkoušet. Je to také dobrý způsob, jak si vytvořit prvotní náčrtek své práce.

#3 Mřížka umožňuje vytvářet realistická díla a kompozice. Můžeš tak zachytit i ty nejmenší detaily a reprodukovat je ve svém díle. Možná právě proto byla tato metoda oblíbená mezi renesančními umělci.

Technika mřížky je vhodná pro kreslení portrétů, krajin, zátiší a lze ji používat flexibilně, čímž se tato metoda vymyká běžné kresbě. Je to skvělý způsob, jak si procvičit všímavost a zlepšit pozorovací schopnosti, což může využít každý kreslíř. 

#4 Touto metodou se také zlepšuje chápání prostoru – budeš muset najít souvislosti mezi objekty v různých částech mřížky a také určit jejich vzájemný vztah.

Kdy mřížka není ku prospěchu

Jsou i takoví, kteří mřížku kritizují – považují ji za ztrátu času a vyloženě podvod. Kromě zjevných výhod má tato metoda i nevýhody, které omezují její použití. Mezi ně patří následující:

#1 Nadměrné používání mřížky. Pokud ignoruješ ostatní aspekty kreslení a spoléháš se pouze na čáry, nemůžeš se naučit vnímat objekty jako celek a úspěšně kreslit rukou. Je skvělé zlepšit si pozorovací schopnosti, ale musíš je trénovat zcela sám*sama. 

#2 Omezení této metody. Metoda mřížky je obvykle vhodná pro kopírování a kreslení z hlavy touto technikou již není možné. Zde vystupuje do popředí práce s kompozicí a proporcemi. Je také obtížné představit si tuto metodu v kombinaci s jinými. 

#3 Složitost a časová náročnost. Pro začátečníka může být obtížné pochopit principy metody a naučit se správně pracovat. Příprava plátna a mřížky může zabrat spoustu času, stejně jako práce na každém jednotlivém bloku.

Zjistit více

 

Ve zkratce

Metoda mřížky je flexibilní nástroj, který pomáhá pochopit základní principy kreslení, protože zjednodušuje práci s prostorem a kompozicí. Může se stát přechodnou fází na začátku tvůrčího vývoje, ale taková práce je omezena zvláštnostmi této techniky. Co budeš potřebovat především:

#1 Zaměř se na formy, linie a šerosvit v každém bloku. Snaž se vidět obraz po částech, ale nezapomínej na vztahy mezi bloky.

#2 Urči opěrné body. Jedná se o společné body mezi referencí a tvým obrázkem, které můžeš vyznačit na mřížce, abys lépe obnovil*a uspořádání prvků. 

#3 Hlavní výhodou metody mřížky je přesnost kresby a možnost získat kvalitní kopii, ale není omezena pouze na ně. Metoda bude užitečná pro zlepšení práce se základními prvky v podobě proporcí. 

#4 Hlavními oblastmi použití metody jsou portréty, zátiší a krajiny malované v realismu, ale i v kubismu a ve stylech založených na použití tvarů. 

#5 Spoléhej se na své vlastní síly. Vzhledem k omezením metody se snaž pracovat spíše s jednotlivými náměty – a cvič se v kresbě z volné ruky. Nepoužívej tuto techniku stále.