ZÁSADY TYPOGRAFIE | SKVOT
Skvot Mag

Zásady typografie

Disciplína, která by nevznikla, kdyby nebylo roku 1447.

Zásady typografie
card-photo

Gabriela Kokešová

SKVOT Copywriter

15. prosince 2022 GRAFICKÝ DESIGN Článek

Co je typografie? K čemu slouží? Všichni tak nějak tušíme, že když se řekne typografie, jedná se o písmo. Je to tedy disciplína, která by nevznikla, kdyby nebylo roku 1447. To se stalo co? No přeci vzniká knihtisk. 

 

Typografie je umělecko-technický obor zabývající se tiskovým písmem. Čeština si pro něj vybrala miloučký ekvivalent – grafická úprava. Ano, ano, typografie vzniká s vynálezem knihtisku, kdy si Johannes Gutenberg velmi dobře uvědomuje, že pokud text nějak neupraví a nedá mu řád, může si tiskat až do haleluja, ale bude to tak trochu k ničemu. Číst neupravený text je pro lidské oko až moc namáhavé, proto je zcela logické, že se mu nějak nechce. 

History, oh history 

Historické okénko pro všechny history geeks, není zač. 

Už víme, že knihtisk přichází v roce 1447 (1448) Johannes Gutenberg. Během 15. Století se ustavují dvě základní formy latinského písma, humanistické a novogotické. Humanistické písmo znáš pod pojmem latinka, novogotické písmo navazovalo na gotické lámané písmo, jeho nejčastější formou byla kurzíva. 

K zásadnímu rozvoji typografie dochází za období baroka a rokoka. V písmu se objevuje větší kontrast, nápadně jsou oddělovány titulky, odstavce, a to pomocí grafických odrážek. S nástupem klasicismu se zvyšuje jak technický charakter písma, tak kontrast mezi tenkými a tlustými liniemi. Zájem o estetickou úpravu typografie upadá s vývojem průmyslové výroby. Tato kvalita je ale obnovována na konci 19. století.

Keep calm and become the Art Director – Více informací

Co dál? 

I dnešní typografii zajímá písmo. Zaměřuje se na správný výběr písma, jeho použití a sazbu. Typografové se snaží čtenáři co nejvíce usnadnit čtení daného textu. Web může díky typografii vypadat přehledněji, tedy i více profesionálně. 

Typografická pravidla ale můžeš využít při tvorbě referátů, prezentací, při psaní diplomek a životopisů. 

S grafickou úpravou se nikdy nudit nebudeš. Ne všechno je totiž vždycky jednoznačné. Své ti o tom může povyprávět i Roman Číhalík, který pracuje v Symbio Agency. Více se ale dozvíš na jeho kurzu Art Director.

Pravidla pro každý den 

Jestliže šaty dělají člověka, pak typografická úprava dělá text. To, jak text vypadá, ovlivňuje to, jestli si ho opravdu někdo přečte. Můžeš napsat sebelepší knihu, ale pokud ti budou písmenka lítat sem a tam, obsah bude zajímat málokoho. 

Sepsali jsme pro tebe tipy, které jsou sice nejvíc basic, ale taky důležité jako crazy. 

Takže: základní pravidlo zní jednoduše – všechno v textu musí být psáno stejně. Což tedy znamená, že se fakt nevyplácí přeskakovat mezi fonty. Takže, prosím tě, fakt nepiš jedno slovo v Times New Roman a další větu ve fontu Pacifico. Fakt to vypadá blbě. I o tomhle se dozvíš víc na kurzu Art Director.

Důležité je členění textu. Když chceš něco zvýraznit, napiš to tučně, případně kurzívou. Pro kratší texty můžeš zvolit bezpatkové písmo, pro texty delší je pak vhodnější patkové písmo. Za delší text považuj třeba diplomku, za kratší například článek. Patky vedou oči a díky nim se v textu (snad) neztratíme. 

Dej si pozor na mezery. Mezi slovy je vždy jen jedna mezera, stejně tak jako za čárkou, dvojtečkou, tečkou. Nepíšeme řekni  mi , proč to tak dopadlo . Píšeme řekni mi, proč to tak dopadlo. Ani závorky neohraničujeme dalšími mezerami, takže žádné ( ahoj ) , ale jednoduše (ahoj). Hodně mezer škodí, vypadá to zvláštně a čtenář ztrácí pozornost. 

Dalším chytákem jsou pak procenta. Záleží totiž, co chceš říct. Jde o to, kolik procent to je, nebo o to, kolikaprocentní to je? Tedy: 16 % = 16 procent; 16% = šestnáctiprocentní. Easy peasy lemon squeezy, jak říkal Negan z Walking Dead.

Nesmíme zapomenout ani na datumy a číslovky. Pro číslovky platí skvělé (žurnalistické) pravidlo, malé číslovky (od jedné do šesti) piš slovy. Pro datumy platí, že mezi dnem, měsícem a rokem je vždy mezera, takže ne 7.12.1941, ani 7.prosince1941, ale 7. 12. 1941 / 7. prosince 1941. 

Ende 

Tohle jsou základní typografické tipy a triky, jak napsat dobrý text. Zarovnání do bloku je nutnost, bez toho se text snad ani neodevzdává. Více informací ale najdeš v knihách a hlavně na našem skvělém kurzu Art Director s Romanem Číhalíkem, Creative/Art Director v Symbio Agency.