BEZ UMĚNÍ BY NEBYLA ZEMĚ KULATÁ | SKVOT
Skvot Mag

Bez umění by nebyla Země kulatá

V průběhu světových dějin se uměleckým světem prohnalo hned několik směrů, pohledů na svět, pohledů na ideál krásy a pohledů obecně.

Bez umění by nebyla Země kulatá
card-photo

Gabriela Kokešová

SKVOT Copywriter

30. listopadu 2022 UMĚNÍ Článek

Umění, umění, uměníčko. Lidská rasa se k umění uchylovala odjakživa – důkazů je spousta. Jeskynní malby ve španělské Altamiře, pyramidy v Gíze, fresky v Sixtinské kapli, barokní katedrály, římské Koloseum, nástěnné malby a další. Umění je s námi neodmyslitelně spjato. Umíme ho tvořit, umíme ho obdivovat a vzývat. Earth without art is just eh. 

V průběhu světových dějin se uměleckým světem prohnalo hned několik směrů, pohledů na svět, pohledů na ideál krásy a pohledů obecně. Každý sloh je něčím specifický a přitom všechny stojí na jednom jediném principu. Na oslavování krásy a na přenesení estetična na papír, na plátno, na zeď, do not, do kamene. 

I když renesance vychází z umění antického, liší se od něj. I když všechny umělecké slohy řeší otázku ideálu krásy, jejich pohledy se (mnohdy hodně) rozcházejí. A v tom to je. To, co připadá krásné tobě, nemusí být krásné pro tvou mámu. Umění je subjektivní. V čem tkví jeho krása? V jeho jedinečnosti? V subjektivitě? V pocitu, který v nás dané umělecké dílo vyvolává? Kdo ví. 

Všemi slohy se tady ale zabývat nebudeme, to ses naučil*a ve škole v hodinách dějepisu. Pojmy jako baroko, renesance, dekadence pro tebe snad nejsou velká neznámá. My se teď zaměříme na umění moderní, protože tomu se, stejně jako většině věcí z moderní doby, ve škole dostatečná pozornost nevěnuje. 

Moderní umění 

Moderní umění představuje další stupeň vývoje umění. Je tady na stejně úrovní jako umění pravěké, starověké, středověké a novověké. Časově ho zařazujeme do 19. a 20. století. Počátek je pevně spjat s nástupem romantismu, uměleckého a filozofického směru, který pracuje s city, individualitou a otázkou duše. Základními stavebními kameny moderního umění je individualismu, subjektivismus, modernismus a experiment. 

  • — Individualismus

Postoj, kdy na prvním místě stojí jedinec a jeho prožívání, jeho pohled na svět, ale také jeho nezávislost. Obecně zde panuje názor, že jedinec má právo prosazovat své individuální zájmy a cíle. 

  • — Subjektivismus

Postoj, který klade důraz na subjektivní stránku aktů jako hodnocení, poznávání a soudů. 

  • — Modernismus  

Literární směr, jenž je typický realistickým vyprávěním. Poezii pak cílí na subjekt a jeho sebevyjádření. 

  • — Experiment 

Souhrn takových jednání a poznání, které se snaží ověřit či vyvrátit dané hypotézy o určitých fenoménech. 

Známé směry moderního umění 

Věnovat se umění je čirá radost, ale všechno má své meze. Nemusíš být znalec jako Virgil Oldman ve filmu Nejvyšší nabídka (což doporučejeme ofc), ale vědět, kdo byl van Gogh, je fajn. Přinejmenším pak vypadáš fakt vzdělaně. 

Společně si teď vyjmenujeme ty nejznámější umělecké směry moderního umění. Neboj, ta jména znát budeš a díla jakbysmet.

Romantismus 

Romantizuj si svůj everyday life. Tak zní aktuální trend na TikToku & Reels. 

Základem romantismu je cit, individualita a pojetí duše. Literatura pracuje s melancholií, malíři zobrazují ponuré krajiny či zříceniny. Typickou romantičkou je Jane Austen, v českých lesích a hájích je romantikem náš milovaný Karel Hynek Mácha. 

Hynku!

Viléme! 

Jarmilo…

Impresionismus 

Možná nejkrásnější malířská díla vznikla právě rukou impresionistů. Ti tvoří malby v přírodě – snaží se zachytit atmosféru daného (neopakovatelného) momentu a pracují s dojmy, které na základě těchto momentů vznikají. Slova jsou v tomto případě zbytečná, podívejme se radši na ta krásná díla:

Claude Monet: Lekníny
zdroj: slavneobrazy.cz

Paul Gauguin: Les Alyscamps
zdroj: wikipedia.org

Symbolismus

Symbolisté se snaží popisovat nezobrazitelné, tedy skutečnosti a věci, které nejde racionálně popsat ani zobrazit, a to pomocí symbolů. Ty však nikdy neslouží jako přímé pojmenování, mají roli spíše jakéhosi vodítka, nápovědy. Určitě znáš spíš literární symbolisty, patří mezi ně totiž prokletí básníci Paul Verlaine, Arthur Rimbaud a Charles Baudelaire, ale také Viktor Dyk nebo Petr Bezruč. Symbolistu malíře budeme jmenovat jednoho, a je jím Josef Váchal.

Josef Váchal: Pokušení sv. Antonína
zdroj: sypka.cz

Kubismus 

Kubismus pracuje s prostorovým rozložením předmětu, kdy předmět nezobrazuje z úhlu jednoho, ale z vícero úhlů současně. Častokrát je zobrazovaný předmět umělcem rozkládán na co nejjednodušší geometrické tvary. Typickým kubistou je Pablo Picasso, jméno, které ani nepotřebuje představení.

Pablo Picasso: Three musicians
zdroj: slavneobrazy.cz

Expresionismus 

Umělecký směr, jehož cílem je vyjádření vlastních pocitů a prožitků bez ohledu na konvence, ať už jsou jakékoliv. Umělci ke zvýšení efektu prožitku často deformují realitu. Českými literárními expresionisty jsou bratři Čapkové či Vladislav Vančura nebo také Franz Kafka, kteří se staví proti měšťanskému způsobu života. Pro výtvarné umění je typické zaměření se na psychické stavy.

Edvard Munch: Výkřik
zdroj: wikipedia.org

Vincent van Gogh: Hvězdná noc
zdroj: postershop.cz

Bohumil Kubišta: Trojportrét
zdroj: sbirky.ngprague.cz/

K O N E C 

Tak to vidíš, umění je prostě umění. Krása, až přechází zrak. Dechberoucí. Očistné. Jedni zobrazují pocity, druzí zase zkreslenou realitu. Jedni lásku pojmenovávají a dávají jí různé podoby, druzí ji schovávají za symboly. Každý umělec je umělec a každý sloh má něco do sebe, je jen na tobě, který ti padne do oka. Vybírej pozorně!