SOUČASNÉ UMĚNÍ — online kurz, který tě zavede do světa současného umění | SKVOT

ONLINE ŽIVÝ KURZ

SOUČASNÉ
UMĚNÍ

Miloslav Vorlíček

Curator, Educator & Art Advisor
Kurátor výtvarné sbírky umění Památníku Lidice
04. března
15. dubna

Umění má i byznysovou stránku

Kurz tě provede světem současného umění. Poznáš nejen art stránku, ale taky jeho ekonomické a právní aspekty.


Oceníš umělecká díla, pochopíš dynamiku trhu s uměním a odhalíš obchodní strategie. Objevíš kurátorský přístup a naučíš se propagovat uměleckou výstavu tak, aby byla úspěšná. Pokud jsi umělec*umělkyně, nové skills využiješ ke zviditelnění osobní značky a k ochraně práv duševního vlastnictví.


V průběhu kurzu vypracuješ vlastní projekt. Vybereš umělce pro fiktivní výstavu nebo sbírku, navrhneš financování a realizaci, marketingový plán včetně SWOT analýzy a pitch k investici do vybraného uměleckého díla.

VÍCE INFORMACÍ
04. března
15. dubna

LEKTOR

MILOSLAV VORLÍČEK

Propaguje současné umění a propojuje ho s publikem
Je kurátorem Lidické sbírky výtvarného umění v Památníku Lidice, kde vede tvorbu strategie výstavní a akviziční činnosti.
V oblasti současného umění se pohybuje už více než 15 let.
Stále hledá nové přístupy a metody, jak současné umění přiblížit veřejnosti.
Spoluzaložil a koordinuje pravidelnou galerijní akci První čtvrtky – Žižkov & Karlín.
Byl strategickým plánovačem a kurátorem galerie SVĚTOVA 1 (věnoval se evaluaci činnosti galerie, restrukturalizaci a vedl tvorbu strategického plánu).
Žil 15 let ve Velké Británii, studoval současné umění a kurátorství na Goldsmiths, University of London (titul BA v oboru Fine Art) a na Royal College of Art (titul MA v oboru Curating Contemporary Art).
Založil a vedl galerii současného umění lítost.
Je členem Asociace muzeí a galerií České republiky.

Náš kurz ti sedne, pokud jsi

Současný umělec*umělkyně Přijdeš na to, jak svůj art proměnit v byznys. Zlepšíš svoji prezentaci a prodejní schopnosti. Naučíš se cenotvorbu, zviditelníš svoji osobní značku a objevíš cesty k budování kontaktů v umělecké komunitě.
(Budoucí) vlastník galerie Objevíš způsob, jak z galerie udělat výdělečný podnik. Naučíš se propagovat umělce, nacenit jejich umělecká díla a ty pak prodat lidem. Zjistíš, kde sledovat aktuální trendy, a pochopíš právní aspekty obchodu s uměním.
Sběratel*ka současného umění Díky kurzu dokážeš správně ocenit umělecká díla a investovat do umění. Zjistíš, jak ověřit pravost díla a kvalitně pečovat o uměleckou sbírku, aby se nepoškodila. Zorientuješ se v aukcích a objevíš investiční strategie.
Manažer*ka umění, budoucí ředitel*ka uměleckých institucí a kurátor*ka Rozvineš svoje jedinečné umělecké vize a kurátorský přístup, schopnost zajistit financování projektů a porozumíš trhu s uměním. Zorientuješ se v právních aspektech a ujasníš si otázku ochrany duševního vlastnictví.

Program

PO KURZU

Galerie a sbírky Chápeš strukturu a fungování galerií a sbírek. Umíš spolupracovat s umělci a veřejností. Víš, jak zvýšit návštěvnost galerie nebo podpořit umělce.
Umění a finance Umíš najít zdroje veřejného financování pro uměleckou instituci a rozumíš konceptu a dynamice umění jako investice.
Právo a etika umění Máš jasno v právních a etických otázkách umění včetně autorských práv, duševního vlastnictví a ověřování pravosti umění.
SOUČASNÉ UMĚNÍ
04. BŘEZNA
15. dubna
VÍCE INFO
VYPLŇ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, PŘIPOJ SE K NÁM A BUĎ KREATIVNÍ SKVOTER NEBO SKVOTERKA! NÁŠ TÝM SALESÁKŮ ZE SKVOT CZECH SE S TEBOU SPOJÍ ASAP. ZÍSKÁŠ TAK VŠECHNY POTŘEBNÉ DETAILY O OBSAHU KURZU A JEHO CENĚ.
Povinné pole